Κεντρική Σκηνή
 
ΗΛΕΚΤΡΑ Η ΤΡΙΤΗ
Πάνω Σκηνή
Κάτω Σκηνή
Παιδική Σκηνή